ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

Hàng lưu niệm chưa đáp ứng nhu cầu du khách

Sau nhiều năm, nhất là từ năm 2012 đến nay, ngành Công thương và các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã chú trọng sản xuất các mặt hàng lưu niệm du lịch, đáp ứng nhu cầu mua hàng lưu niệm cho khách du lịch khi đến Đà…

Đăng ngày 29/12/2015

Lạm bàn về chuyện chợ đêm

Đăng ngày 29/12/2015

Giá hàng hóa vẫn đứng im

Đăng ngày 29/12/2015