ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

Chung tay xây dựng thương hiệu chợ truyền thống

Chưa bao giờ như thời điểm này, những thương nhân –hội viên phụ nữ ý thức một cách sâu sắc về sự cần thiết phải xây dựng một chợ truyền thống ngày càng văn minh hiện đại, trong đó yếu tố vệ sinh môi trường, kỹ năng trang trí quầy…

Đăng ngày 29/12/2015

Từ chợ Hàn đến chợ Cồn

Đăng ngày 29/12/2015

Chồng chất nỗi lo tăng giá

Đăng ngày 29/12/2015

Phố chuyên doanh cần gì?

Đăng ngày 29/12/2015