ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

NHÌN LẠI 5 NĂM (2010 - 2015) XÂY DỰNG MÔ HÌNH VĂN…

Giai đoạn 2010 - 2015, chợ truyền thống chịu áp lực cạnh tranh từ nhiều kênh phân phối như: siêu thị, trung tâm thương mại, shop bán hàng tiện lợi, kênh bán hàng qua mạng,… đã không ít người lo ngại rằng, chợ truyền thống sẽ mất dần khách hàng…

Đăng ngày 29/12/2015

Ứng xử văn hóa tại chợ

Đăng ngày 02/07/2015

Từ chợ Hàn đến chợ Cồn

Đăng ngày 29/12/2015

Chồng chất nỗi lo tăng giá

Đăng ngày 29/12/2015