ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 4 chợ thuộc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng quản lý là chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa và chợ Đầu mối Hòa Cường. Đây là những chợ không chỉ là nơi mua…

Đăng ngày 24/01/2018