ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Bích Thủy

  Địa chỉ: 82

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Thu Thủy

  Điện thoại: 0906 469 811

 • Mỹ Lan

  Địa chỉ: 80

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Lan

  Điện thoại: 0905 385 651

 • Như Hải

  Địa chỉ: 77

  Chủ quầy: Phan Thị Như Hải

  Điện thoại: 01655 459 957

 • Hiếu Hiệp

  Địa chỉ: Lô 71

  Chủ quầy: Lê Thị Hiệp

  Điện thoại: 0905 807 802