ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • TRẦM HƯƠNG PHÚC LINH

  Địa chỉ: Kios 10+11

  Chủ quầy: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Châu Thông

  Điện thoại: 0901 144 119

 • Shop BamBoo

  Địa chỉ: Kios 1- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: DƯƠNG THỊ BÍCH HUỆ

  Điện thoại: 0913714069

 • Trân Châu

  Địa chỉ: Kios 3b- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Trần Thị Tứ

  Điện thoại: 0903517787