ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Chị Trà

  Địa chỉ: Lô 115- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN VĂN HÙNG

  Điện thoại: 0934 723 178

 • Mắm Dì Cẩn

  Địa chỉ: Lô 108- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ CẨN

  Điện thoại: 0905 471 162

 • Mắm Nhựt Hoàng (Chị…

  Địa chỉ: Lô 103- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ HOÀNG

  Điện thoại: 123456