ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Quỳnh Kim

  Địa chỉ: Lô 166&167- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: HUỲNH THỊ THU EM

  Điện thoại: 01222 448 420

 • Hồ Ngọc Hà

  Địa chỉ: Lô 100- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: HỒ THỊ NGỌC HÀ

  Điện thoại: 0913 416 929