ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Dì Nuôi

  Địa chỉ: 136

  Chủ quầy: Phan Thị Nuôi

  Điện thoại: 01688 919 295

 • Mỹ Hương

  Địa chỉ: 135

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Mỹ Hương

  Điện thoại: 0986 803 121

 • Thanh Chi

  Địa chỉ: 134

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Thanh Vân

  Điện thoại: 0905 959 829

 • Tuyết Đính

  Địa chỉ: 133

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Tuyết Ánh

  Điện thoại: 05113 817 074

 • Thuận

  Địa chỉ: 124

  Chủ quầy: Lý Thị Thuận

  Điện thoại: 0905 380 594

 • Ngọc Diệp

  Địa chỉ: 123

  Chủ quầy: Lê Thị Ngọc Diệp

  Điện thoại: 0982 372 789

 • Thanh Nhàn

  Địa chỉ: 112

  Chủ quầy: Khúc Đình Nhàn

  Điện thoại: 05113 605 307

 • Diệu Phùng

  Địa chỉ: 111

  Chủ quầy: Liêu Diệu Phùng

  Điện thoại: 0905 231 265

 • Ngọc Bích

  Địa chỉ: 102

  Chủ quầy: Ngô Thị Bích

  Điện thoại: 0903 566 422

 • Lộc Hường

  Địa chỉ: 101

  Chủ quầy: Lê Tấn Lộc

  Điện thoại: 0914 015 591

 • Thụy Nhung

  Địa chỉ: 97

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Nhung

  Điện thoại: 0905 772 428

 • Quầy hải sản khô-đặc…

  Địa chỉ: Lô 34

  Chủ quầy: Mai

  Điện thoại: 0905 014 111