ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Yến nhỏ

  Địa chỉ: Lô 41- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: VÕ THỊ KINH

  Điện thoại: 0982 893 467

 • Shop Hòa

  Địa chỉ: Lô 40- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ HÒA

  Điện thoại: 01698 952 010

 • Thuận Vỹ

  Địa chỉ: Lô 39- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ VỸ

  Điện thoại: 0983 501 353

 • Kiều Trang

  Địa chỉ: Lô 33- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: PHAN THỊ KIỀU TRANG

  Điện thoại: 0906 432 043