ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN
 • Kim Ánh

  Địa chỉ: Lô 34 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Lê Thị Ánh

  Điện thoại: 01668 142 808

 • Dì Nhung

  Địa chỉ: Lô 26 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Lê Thị Hồng Chuyên

  Điện thoại: 0905 747 413

 • Thu Hà

  Địa chỉ: Lô 49 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Lý Thị Thu Hà

  Điện thoại: 0937 475 284

 • Kim Sen

  Địa chỉ: Lô 21 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Tống Thị Kim Sen

  Điện thoại: 0905 228 039

 • Ngọc Trang

  Địa chỉ: Lô 19 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Trang

  Điện thoại: 0914 781 286

 • Thuận Yến

  Địa chỉ: Lô 52 - Tầng trệt

  Chủ quầy: Trần Thị Bạch Yến

  Điện thoại: 0935 261 403

 • Shop Mùi

  Địa chỉ: Lô 48 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Trần Thị Mười

  Điện thoại: 0905 812 418

 • Đức Thương

  Địa chỉ: Lô 27 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Thương

  Điện thoại: 01668 144 516

 • Nam Định

  Địa chỉ: Lô 36 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Lại Nam Định

  Điện thoại: 0906 470 904

 • Trung Yên

  Địa chỉ: Lô 17 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Trung

  Điện thoại: 0905 234 304

 • Thanh Trúc

  Địa chỉ: Lô16 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: Đoàn Dương Khánh

  Điện thoại: 0935 401 781

 • Mai Nhạn

  Địa chỉ: Lô 38- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Chủ quầy: VÕ THỊ NHẠN

  Điện thoại: 0905 249 824