ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Trân Châu

  Địa chỉ: Kios 3b- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8012965

  Chủ quầy: Trần Thị Tứ

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 0903517787

  Sản phẩm đặc trưng: - Lưu niệm, Quà tặng

  Lưu niệm, quà tặng