ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Thảo

  Địa chỉ: Lô 57/2- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8000578

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ THẢO

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 0935 889 015

  Sản phẩm đặc trưng: - Vải - May đo

  Vải