ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Thanh Tạo

  Địa chỉ: Lô 84&84- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8013518

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ TẠO

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 01239 001 229

  Sản phẩm đặc trưng: - Vải - May đo

  Vải