ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  THỊNH TIÊN

  Địa chỉ: Lô 68&69- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8010602

  Chủ quầy: ĐÀM THỊ THỦY TIÊN

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 0905 767 694

  Sản phẩm đặc trưng: - Vải - May đo

  Vải