ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Nga Vinh

  Địa chỉ: Lô 91&92- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8019955

  Chủ quầy: ĐÀM THỊ THU VINH

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 0945 566 399

  Sản phẩm đặc trưng: - Vải - May đo

  Vải