ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Mắm Nhựt Hoàng (Chị Bé)

  Địa chỉ: Lô 103- Tầng trệt - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8013039

  Chủ quầy: NGUYỄN THỊ HOÀNG

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 123456

  Máy bàn: 05113 818 432

  Sản phẩm đặc trưng: - Mắm đặc sản

  Mắm các loại