ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Mãi Mãi

  Địa chỉ: Lô 115 &122- Tầng lầu - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8010068

  Chủ quầy: ĐẶNG THỊ MÃI

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 0914 082 122

  Sản phẩm đặc trưng: - Vải - May đo

  Vải áo dài