ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

  Đức Thương

  Địa chỉ: Lô 27 - Tầng trệt - Chợ Hàn

  Đăng Ký Kinh Doanh: 32A8012965

  Chủ quầy: Nguyễn Thị Thương

  An Toàn Thực Phẩm: abc

  Di động: 01668 144 516

  Sản phẩm đặc trưng: - Thực phẩm Công nghệ

  Bò khô, mực rim, Tôm khô và bánh kẹo các loại