ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

 Chợ Hàn là một chợ mua sắm lớn ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần cầu quay sông Hàn, bốn mặt tiếp giáp với bốn đường: Hùng Vương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo và đường Bạch Đằng. Khách đến du lịch Đà Nẵng, hầu như ai cũng ghé chợ Hàn để mua sắm. Chợ Hàn ra đời vào những năm 1940 của thế kỷ 20 từ một khu giao thương buôn bán tự phát của một nhóm người. 
 

 
Ban quản lý chợ Hàn được thành lập theo Quyết định số 522/QĐ-Cty ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Giám đốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng.

Ban Quản lý chợ Hàn có chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý điều hành mọi hoạt động của chợ Hàn.

- Quản lý, khai thác cho thuê mặt bằng kinh doanh, mặt bằng quảng cáo tại chợ; đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tổ chức chương trình sự kiện trưng bày giới thiệu quảng bá hàng hoá, sản phẩm;

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, văn minh thương mại, phòng chống cháy nổ, thiên tai, an toàn công trình trong phạm vi chợ Hàn.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh trong chợ;

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chợ và khách hàng chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quản lý chợ.

- Lưu trữ hồ sơ, văn bản, hợp đồng … theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Công ty giao.