ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN - TIN CẬY - THÂN THIỆN

Tăng cường phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 4 chợ thuộc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ Đà Nẵng…

Đăng ngày 24/01/2018

TRẦM HƯƠNG PHÚC LINH

Cùng với sự phát triển chung của đất nước, ngành du lịch Việt Nam trong những năm gần đây đã có những chuyển biến tích…

Đăng ngày 06/03/2017